Skip to content

Noiembrie 29 | Vitamina minții

Ideile

Ideile sunt forțe intangibile, dar au mai multă putere decât creierul fizic care le-a dat naștere. Ele au puterea de a trăi în continuare, mult după ce creierul care le creează s-a întors în țărână.

Published inPilula De Minte

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *