Skip to content

Preambul

 

FD World Learning Project

își propune să rămână în zona instruirii (educării) ființei umane așa cum o putem înțelege din punct de vedere științific, social, teologic.

Cu toate că putem afla din cele trei discipline înșiruiri de cuvinte care mai de care mai întortocheate aș simplifica creionând ființa umană ca specie privilegiată din sfera organică a Vieții, alcătuită din parte nevăzută sau spirituală și parte văzută sau materială.

Din partea nevăzută fac parte acele mecanisme care se desfășoară fără să le vedem și care ajung în corp (partea văzută) sub formă de impulsuri/porniri ce dau naștere vorbirii și comportamentelor. Partea nevăzută, la rândul ei, este diferențiată și nediferențiată.

  • Nevăzutul nediferențiat, cunoscut ca și Spirit sau Duh, fiind cea mai ‘înaltă’ și ‘fidelă’ parte a Ființei, și care primește ‘instrucțiuni’ direct de la Creator
  • Nevăzutul diferențiat sau Sufletul – care se folosește de intelect (minte), căruia îi servesc Imaginația, Rațiunea, Intuiția, Memoria, Percepția și Voința, pentru a crea emoții și, pe baza acestora deciziile de a vorbi și de a ne comporta într-un anume fel. Acesta este cel care individualizează Ființa și o face să ‘apară’ diferită de celelelate, cumulând toată experiența pământească a acesteia.

Partea văzută, și cea mai evidentă, și care face posibile industriile din zona canalelor de socializare virtuală și a binecunoscutelor aplicații care înlesnesc acest lucru, este Corpul, ridicat la mare rang, care nu este decât vehiculul care face posibile manifestările părții nevăzute. Nu insist pe partea văzută, și nu pentru că nu ar avea importanță, ci dimpotrivă căci este cea care face posibilă interacțiunile cu ceea ce ne înconjoară și trebuie să se bucure de același tratament egal cu cel oferit Nevăzutului.

Revenind la misiunea proiectului, aceasta se adresează prin excelență Intelectului, minții tale, cititorule, momentan prin articolele publicate și prin serviciul activ Pilula De Minte, pentru ca, prin intermediului Sufletului să poți ajunge la instrucțiunile Spiritului și să poți înlesni traiul acelei experințe ‘bogate’ și ‘împlinite’, acel ‘flow’, dacă îmi permiți, și care nu face decât să pună în practică dreptul primordial primit prin naștere – dreptul la bunăstare, la expresia completă a propriei Ființe.

“Educația înseamnă dezvoltarea simțirii de a trăi.”