Skip to content

Indecizia

Oportunitatea nu li se arată niciodată celor care încalecă gardul indeciziei.

 

                    Oamenii de succes sunt oameni decisivi. Atunci când li se ivesc oportunități, ei le evaluează cu atenție, iau o decizie și iau măsurile corespunzătoare. Ei știu că indecizia pierde timpul care ar putea fi cheltuit pe sarcini mai productive. Ei evită, de asemenea, riscurile inutile prin punerea în aplicare a deciziilor în mod treptat. Ei nu încearcă să ia toate deciziile la început. Fiecare acțiune este condiționată de succesul celei precedente.Se spune că Benjamin Franklin, unul dintre cei mai înțelepți oameni ai Americii, a folosit o metodă simplă pentru a lua decizii dificile. A desenat o linie în centrul unei foi de hârtie și, pe de o parte, a enumerat argumentele “pro” deciziei; Pe de altă parte, a enumerat argumentele “contra”. Pe lângă simplificarea procesului de luare a deciziilor, lista a servit și ca o ilustrare grafică a avantajelor și dezavantajelor oricărei decizii, indiferent de complexitatea acesteia. Impactul deciziei putea fi apoi evaluat rapid și ușor.

Published inPilula De Minte

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *