My Maths teacher

In our classroom, there’s a sage so wise Whose mind is quick, and never lies With numbers and equations at their command They guide us through the world of math, hand in hand   Their chalk marks dance upon the board As they lead us through a numerical chord With formulas and theorems galore Our…

Vindecă

Dacă ți se pare drumul greu Stai cu-n gând la veșnicie. Vei vedea că ce se-ntâmplă Ori te-omoară ori te-nvie. Chiar de mori și iar învii Lumea altfel ai să vezi Vor părea chiar străvezii Dulcele după-amiezi. Sufletul păzește-l sfânt Alte lucruri nu mai sunt Cari să vină rând pe rând Să te scoată din…

Transmutare

Înamorații mameluci cântară ode sacre, Întâiului ivit al veacului cel veșnic; Curate le sunt inimile, Cântând gândeau nimic. Ardea mocnit în inimă Pieirea tinei de demult, Luptând aprins în taină Fantoma primului tumult. O, răsunătoare sunt strigările-ascuțite Și tunetele groase venind semeț din spate Mărgăritare-alese ecourile sunt Se sparg ritmat în valuri de boarea cristalină…